ГУК «Столинская районная библиотечная система»

Полезные книжки

Асветнікі Беларусі. Казімір Семяновіч. Георгій Каніскі. Марцін Пачобут-Адляніцкі: для сярэд. і ст. шк. узросту / Э.С. Дубянецкі. – Мінск: Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2017. – 64 с. : іл. – (Ганаруся табой, Беларусь!).
ISBN 978-985-11-0990-2.

У кнізе ў папулярнай форме апавядаецца пра жыццёвы шлях, светапогляд і шматгранную дзейнасць трох айчынных асветнікаў, якія ўнеслі значны ўклад у навуку, матэрыяльную і духоўную культуру – інжынера, тэарэтыка артылерыі і мысліцеля-гуманіста Казіміра Семяновіча, выдатнага пісьменніка, мысліцеля, царкоўнага і грамадскага дзеяча Георгія Каніскага, астранома, матэматыка Марціна Пачобута-Адляніцкага.
Кніга прызначана для навучэнцаў і выкладчыкаў навучальных устаноў нашай краіны, а таксама для ўсіх, хто цікавіцца гісторыка-культурнай спадчынай беларускага народа.

Асветнікі Беларусі. Мікола Гусоўскі. Сімяон Полацкі. Афанасій Філіповіч: для сярэд. і ст. шк. узросту / Р. Н. Дождзікава. – Мінск: Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2017. – 72 с.: іл. – (Ганаруся табой, Беларусь).
ISBN 978-985-11-0962-9.

У кнізе распавядаецца пра жыццёвы шлях, светапогляд і шматгранную асветніцкую дзейнасць трох асветнікаў 15-17 стагоддзяў – лацінамоўнага паэта Міколу Гусоўскага (каля 1470 – каля 1533), царкоўнаславянскага паэта Сімяона Полацкага ( 1629 – 1680) і праваслаўнага царкоўнага дзеяча і пісьменніка Афанасія Філіповіча (каля 1597 – 1648), якія, нягледзячы на розніцу ў культурна-рэлігійных і філасофскіх поглядах, унеслі значны ўклад у развіццё пісьменнасці і кніжных ведаў на беларускіх землях і пазнаёмілі жыхароў Заходняй Еўропы і Расіі са сваёй радзімай.
Кніга прызначана для навучэнцаў і выкладчыкаў, а таксама для ўсіх, хто цікавіцца гісторыка-культурнай спадчынай беларускага народа.

Вялікія князі Вялікага Княства Літоўскага: для сярэд. і ст. шк. ўзросту / склад. В.С. Пазднякоў. – Мінск: Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2017. – 72 с.: іл. – (Беларуская дзіцячая энцыклапедыя).
ISBN 978-985-11-0970-4.

Кні Кніга прысвечана вялікім князям Вялікага Княства Літоўскага – дзяржавы, у склад якой на працягу стагоддзяў уваходзілі землі Беларусі. У папулярнай форме па храналогіі праўлення дадзены біяграфіі вялікіх князёў, паведамляецца пра іх ролю ў ваенных дзеяннях, знешняй палітыцы, а таксама пра ўклад у культурнае жыццё вялікай дзяржавы. Выданне прызначана для выкладчыкаў і студэнтаў гістарычных факультэтаў вышэйшых навучальных устаноў, настаўнікаў, дзяцей сярэдняга і старэйшага школьнага ўзросту, а таксама для ўсіх, хто цікавіцца гісторыяй Вялікага Княства Літоўскага.

Как работают учёные. Биолог: для мл. шк. возраста / сост. Т. И. Жуковская. – Минск: Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2017. – 24 с.: ил. – (Маленький профессор).
ISBN 978-985-11-0972-8.

Книга рассказывает о том, что такое биология, в чём заключается работа ботаника, зоолога и микробиолога, о Центральном ботаническом саде НАН Беларуси и о Минском зоопарке, о ведущих научно-исследовательских институтах и известных академиках-биологах Беларуси.
Как работают учёные. Географ. Для мл. шк. возраста / Я. И. Аношко. – Минск: Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2017. – 24 с.: ил. – (Маленький профессор).
ISBN 978-985-11-0982-7.

Книга рассказывает об интересной и романтической науке – географии, о том, чем занимаются учёные разных географических направлений, даёт важные географические сведения о Беларуси, информирует, в каких учебных заведениях можно получить географическое образование.
Куклы: обереги, обрядовые, игровые. Иллюстрированный мастер-класс / Г. К. Качан. – Минск: Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2017. – 88 с.: ил. – (Энциклопедия народного мастера).
ISBN 978-985-11-0963-6.

Издревле куклы-обереги, обрядовые и игровые были важной частью повседневной жизни наших предков. Делали их исключительно женщины и только с добрыми помыслами. Каждая из кукол отвечала за определённую жизненную ситуацию. Некогда утраченная в Беларуси традиция изготовления подобных кукол сегодня вновь возрождается. В книге представлены пошаговые мастер-классы по изготовлению кукол народного мастера Г. Качан. Издание будет интересно как начинающим, так и опытным мастерицам, желающим наполнить свою жизнь гармонией и положительной энергией.

Откуда пошла земля белорусская. Дреговичи. Кривичи. Радимичи: для сред. и ст. шк. возраста / П.Ф. Лысенко, Г.В. Штыхов. – Минск: Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2017. – 48 с.: ил. – (История для школьников).
ISBN 978-985-11-0997-1.

Книга известных белорусских археологов П.Ф. Лысенко и Г.В. Штыхова посвящена трём крупнейшим племенным союзам древних славян – дреговичам, кривичам, радимичам, на основе которых в последующие века сформировался белорусский народ. Опираясь на летописные и археологические данные, авторы рассказывают о том, как происходило заселение древними славянами территории Беларуси, об их жизни и занятиях. Издание богато иллюстрировано. Книга рекомендуется для чтения всем, кто интересуется историей Беларуси.

Охраняемые растения Беларуси: для сред. и ст. шк. возраста / В.Н. Лебедько. – Минск: Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2017. – 72 с.: ил. – (Белорусская детская энциклопедия).
ISBN 978-985-11-0984-1.

Почему в Беларуси с каждым годом становится всё меньше растений? Всегда ли мы бережно относимся к ним при тесном общении с природой? Интересные рассказы об охраняемых растениях, несомненно, увлекут школьников. Материалы книги могут быть использованы при подготовке докладов и сообщений по ботанике. Книга будет интересна всем, кому небезразличен мир живой природы.


Туровское княжество: для сред. и ст. шк. возраста / П.Ф. Лысенко. – Минск: Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2017. – 48 с.: ил. – (История для школьников).
ISBN 978-985-11-0987-2.

Книга известного белорусского археолога П.Ф. Лысенко посвящена древнему Туровскому княжеству, которое в 10-13 веках занимало южную половину современной территории Беларуси и наряду с Полоцким княжеством стояло у истоков белорусской государственности. Основываясь на материалах летописей и богатейшем археологическом материале, автор рассказывает о зарождении и развитии Туровского княжества, о его князьях, великом писателе и просветителе Кирилле Туровском, о том, как жили и чем занимались простые жители Туровщины – предки значительной части современных белорусов. Многие страницы книги посвящены Турову – столице княжества и одному из древнейших городов Беларуси. Книга рекомендуется для чтения ученикам старших классов средних школ, гимназий, колледжей, а также всем, кто интересуется историей Беларуси.

Четвероногие солдаты: для сред. и ст. шк. возраста / Т.И. Андреева. – Минск: Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2017. – 48 с.: ил. – (История для школьников).
ISBN 978-985-11-0964-3.

Книга посвящена малоизвестной странице в истории Великой Отечественной войны и рассказывает об участии в войне «братьев наших меньших» - животных и их подвигах во имя Победы. Подготовленное на основании литературных источников и архивных материалов издание может быть использовано клубами служебного собаководства для популяризации своей деятельности, преподавателями и студентами исторических факультетов высших учебных заведений, учителями и учащимися средних школ для дополнительного чтения по истории.