ГУК «Столинская районная библиотечная система»

Новые поступления краеведческой литературы

Дранько-Майсюк, Л.В. Скарб : вершы / Леанід Дранько-Майсюк. - Мінск: Звязда, 2021. - 144 с.

Скарб - не грошы і не багацце, а тая лірычная каштоўнасць, той канечны жыццёвы шлях, якому заўсёды сугучныя журба і весялосць, лагода і хваляванне, таямнічасць і зразумеласць, рухавасць і супакаенне, устойлівыя вобразы і нязвыклая вершаваная мова...

Аб тым, што гэта так і што гэта нязменна, сведчыць паэтычная кніга Леаніда Дранько-Майсюка, якой аўтар даў невыпадковую назву "Скарб".

 

Разановіч, А. І. Пра што іграе піяніст: аповесці, апавяданні / Анатоль Разановіч. – Мінск: Беларусь, 2019. - 192 с.

Кніга пачынаецца словамі: “Ён іграў пра каханне. Толькі вось пра якое – былое ці будучае – Андрэй не ведаў. І ведаць нават у гэтыя хвіліны не хацеў.” А іграў пра каханне і да жанчыны, і ў цэлым да жыцця. “Пра што іграе піяніст”, “Падае снег”, “Чаканне жанчыны” і іншыя творы сведчаць пра тое, што пакуль чалавек жыве, пачуццё кахання ў ім пануе над іншымі пачуццямі і эмоцыямі. Гэта і ёсць тое галоўнае, дзякуючы чаму мы, людзі, былі, ёсць і будзем.
 

 

Разановіч, А. І. Палын-вада: раман-хроніка. У 3 кн. / Анатоль Разановіч. – Мінск: Беларусь, 2020-2021.

Першая кніга рамана-хронікi «Палын-вада» пачынаецца з самай вялікай паводкі на Палессі, якая была ў 1979 годзе. Праз сваіх герояў, галоўны з якіх Аляксей Жылеўскi, аўтар паказвае жыццё ў СССР, невынішчальнае жаданне людзей жыць свабодна і шчасліва. Любоў і нянавісць, перамогі і паразы, дабро і зло, беднасць і багацце - пастаянныя спадарожнікі герояў рамана-хронікі «Палын-вада». Клубок заблытаных і трагічных супярэчнасцей толькi пачынае раскручвацца і раскрывацца, паказваючы тое, што павінна быць: не хлебам адзіным жыве чалавек.

У другой кнізе паказваецца страшэнная аварыя на атамнай электрастанцыі, якая прынесла фізічныя і духоўныя мучэнні людзям, паставіла многіх перад выбарам - заставацца чалавекам ці забыць усе маральныя прынцыпы і жыць толькі для сябе. Гэта нялёгкі выбар, перад якім аказаўся і галоўны герой рамана-хронікі Анатоля Разановіча "Палын-вада" Аляксей Жылеўскі. Ён, як і амаль усе, выбраў дарогу, якая вядзе ў свет дабра, справядлівасці, міра.


Трэцяя кніга «Дробны дождж» прысвечана першым гадам жыцця беларусаў ужо на постсавецкай прасторы, іх жаданне і імкненне быць самастойнымі, свабоднымі, багатымі.
 

Вабішчэвіч, А.М. Вёска Рубель на Століншчыне: гісторыка-краязнаўчы нарыс / Аляксандр Вабішчэвіч. - Брэст: БрДУ, 2021. - 281 с.

Кніга падрыхтавана ў межах Года малой радзімы і прысвечана гісторыі аднаго з самых буйных сельскіх населеных пунктаў Беларусі - вёскі Рубель Столінскага раёна. Упершыню выкарыстаны шматлікія дакументы з архіваў Беларусі і замежных краін, матэрыялы перыёдыкі, вуснай гісторыі і іншыя крыніцы. Выданне будзе карысным для студэнтаў, выкладчыкаў, настаўнікаў, школьнікаў, работнікаў устаноў культуры, аматараў краязнаўства, генеалогіі, усіх зацікаўленых гісторыка-культурнай спадчынай Берасцейшчыны і Беларусі. 

  

Некрашевич, В. И. Жизнь моя – маятник, бегущая волна / В.И. Некрашевич. – М. : Де`Либри, 2020. - 690 с.

В книге приведены краткие сведения о его жизни в д. Рухча нашего района, о родословной автора, о детских и юношеских годах в предвоенный, военный (в годы немецкой оккупации) и послевоенный периоды; даётся описание школьных и студенческих лет, трудовой деятельности на Казахской железной дороге, аспирантской жизни; рассказывается о научной деятельности в научно-исследовательских институтах железнодорожного транспорта в течение более 50-ти лет, показана атмосфера, царившая в научной сфере в советский и постсоветский периоды; раскрываются некоторые исторические и общественные явления, активными участниками которых были автор и его научные сотрудники.

  

Вырко, Л. Ф. Гронкі рабіны : выбранае / Ларыса Вырко. - Мінск : Кнігазбор, 2020. - 238 с.

У зборнік выбраных твораў увайшлі вершы і апавяданні, напісаныя ў розныя гады. Тэматычная палітра тэкстаў разнастайная, усе яны прасякнуты павагай і любоўю да людзей, роднага краю і сваёй малой радзімы.Пазнаёміўшыся з апавяданнямі, змешчанымі ў зборніку, вы пабываеце на малой радзіме аўтара - Касцюкоўшчыне, здзейсніце вандроўку на радзіму народнага паэта Аркадзя Куляшова, на радзіму Уладзіміра Караткевіча. Цікава і цёпла апісвае Ларыса Вырко ўспаміны свайго бацькі аб сустрэчы з Аркадзем Куляшовым, пра свае цудоўныя школьныя гады, сваіх бацькоў, землякоў і родную вёску. Адметна і каштоўна тое, што зборнік змяшчае асабістыя фотаздымкі аўтара розных гадоў.  
 

Марчук, Г. В. Первые ландыши : [роман, эссе] / Георгий Марчук ; [перевод с белорусского Е. Полеес]. - Минск : Четыре четверти, 2020. - 150, [1] с.

В новом произведении «Первые ландыши» известного писателя, лауреата Государственной и Национальной премий Республики Беларусь, нашего земляка Георгия Марчука показана жизнь сорокалетнего мужчины, который открыл частную фирму для оказания психологической помощи гражданам в непростое время.

Главный герой произведения Андрей Дубрава не лишен амбиций и желания разбогатеть. Интересно представлены его сложные любовные отношения с тремя женщинами.


Автор рассуждает о востребованности идей добра и справедливости, любви к ближнему и сострадания, правдиво отражает панораму жизни общества, в котором эгоизм, крайний индивидуализм приводят к потере интереса человека к социальным явлениям. В книгу вошло и эссе, ранее публиковавшееся в периодической печати.  
 

Марчук, Г. В. Мокрый снег : роман, каноны, новеллы / Георгий Марчук ; пер. с белорусского В. Чудов. — Минск : Четыре четверти, 2019. — 204 с.

Герои романа «Мокрый снег» — люди разных профессий — актеры, фермер, философ, музыканты. Все они — наши современники, те, кто ищут духовную опору в противоречивом обществе богатых и бедных. Многие находят ее в вере, любви, семье. Автор поднимает вечные проблемы человека, который хочет преодолеть отчаяние, одиночество и угнетение духа. А читателю предоставляется возможность поразмышлять: может ли время влиять на судьбу личности и может ли духовная личность влиять на общество. Адресуется широкому кругу читателей.
 

Казачок, В.А. Прызнанне : вершы / Васіль Казачок. - Пінск: Пінская рэгіянальная друкарня, 2019. - 68 с.

Зборнік вершаў першая кніга аўтара. У ей адлюстраваны паэтычныя творы, напісанныя з 2006 па 2018 гг. Васіль Казачок закранае ў кнізе разнастайныя жыццёвыя праблемы, якія стараецца адлюстраваць з дапамогай паэтычнага слова. Але, безумоўна, асноўную ўвагу ён засцяроджвае на прызнанні ў любові да роднай вёскі - Гарадной, да яе багатай гісторыі, да спаконвечнага занятку гарадзенцаў - ганчарства і непаўторнай прыроды гэтых мясцін.

Кніга будзе цікавай шырокаму колу аматараў паэзіі і асабліва землякам паэта. 
 

Ляшкевіч, І. М. Вас я чакала : кніга вершаў / Ірына Ляшкевіч. - Мінск : Кнігазбор, 2018. - 122 с. - (Бібліятэка Саюза беларускіх пісьменнікаў "Кнігарня пісьменніка").

Спадарыня Ірына -- паэтка, сябра Саюза беларускіх пісьменнікаў, настаўніца музыкі, кіраўніца ўзорнага дзіцячага фальклорнага аб'яднання "Згадка", краязнаўца, збіральніца і выканаўца старадаўніх палескіх песень.

Вёска Мачуль на Століншчыне стала для аўтаркі і месцам нараджэння, і сталення, і жыцця, і крыніцай натхнення для шматлікіх паэтычных тэкстаў, многія з якіх прысвечаныя апісанню пейзажаў. Дзякуючы вершам яна фіксуе моманты прыгожага, праявы Боскага ў паўсядзённых вясковых выявах і сюжэтах. У побытавых, на першы погляд, сітуацыях, у штодзённых з'явах бачацца глыбіня пачуццяў і повязь лірычнай гераіні з універсумам прыроды, а таксама спробы зазірнуць у "залюстроўе" жыцця. Кніга паэзіі Ірыны Ляшкевіч "Вас я чакала" - гэта шчырая размова з чытачом аб тым, чым поўніцца сучаснае вясковае жыццё жанчыны-творцы. У зборнік увайшлі як новыя вершы, напісаныя за апошнія гады, так і выбранае з першага зборніка паэзіі "Сувой".