ГУК «Столинская районная библиотечная система»

Новые поступления краеведческой литературы

Марчук, Г. В. Сава Дым і яго жанчыны [Текст]: раманы/ Георгій Марчук; [малюнкі Л. Кузьміча].- Мінск: Мастацкая літаратура, 2016.- 603, [5] с.
ISBN 978-985-02-1706-6

Кнігу прозы вядомага пісьменніка Георгія Марчука склалі тры раманы, якія адлюстроўваюць жыцце беларусаў у горадзе, у мястэчку, у весцы.
Герой рамана “Сава Дым і яго жанчыны”, апынуўшыся ў горадзе, паддаўся спакусе жыць выключна для ўласнай асалоды, губляючы маральныя якасці. “Кветкі правінцыі” – раман з элементамі дэтэктыўных матываў: малады чалавек, які пачынае самастойнае жыцце, мусіць даследаваць прычыны самагубства маці. Раман “Паляшук” апавядае пра ветэрана Вялікай Айчыннай вайны, які застаўся адзіны на ўсю веску, куды прыязджаюць шукаць сэнс жыцця турысты розных прафесій.

Домнич, В. В. Полесские росы [Текст]: поэзия. Проза. Публицистика/ Вячеслав Домнич.- Смоленск: Ноопрес, 2015.- 351, [5] с.
ISBN 978-5-8003-0694-6

Книга учителя из Полесской глубинки по-своему уникальна – она писалась на протяжении несколько десятилетий и соткана из личных наблюдений и глубоких размышлений.
Бабарыка, Г. С. Дарога ў восень: зборнік вершаў/ Галіна Бабарыка.- Брэст: Альтернатіва, 2015.- 132 с.
ISBN 978-985-521-504-3

Зборнік Галіны Бабарыкі – прыгожы, дастойны падарунак нашым вечным настаўнікам і кумірам з той зямлі, з якой, з аднаго боку, найаддаленая ад беларускай сталіцы, а з другога – з’яўляецца асновай беларускасці і беларушчыны.
Штэйнер, І. Валадар над усім: канцэпт голаду ў беларускай і сусветнай літаратуры/ І. Штэйнер; М-ва адукацыі Рэспублікі Беларусь, Гомельскі дзярж. Ун-т імя Ф. Скарыны.- Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны, 2016.- 125 с.
ISBN 978-985-577-180-8

Кніга прысвечана канцэпту голаду ў нацыянальнай і сусветнай мастацкай традыцыі. На аснове велізарнай колькасці яскравых прыкладаў з мастацкай літаратуры паказаны ўплыў дэфіцыту ежы на фарміраванне святапогляду творцы, ягонае ўспрыманне і ўвасабленне рэчаіснасці, падкрэсліваецца цесная знітаванасць фізічнага стану пісьменніка з духоўнымі памкненнямі, паказана роля голаду ў жыцці грамадства розных часоў і народаў- ад антычнасці да сучаснасці. Карэлюецца славуты тэзіс Ф. Шылера аб тым, што “каханне і голад кіруюць светам”, які патрэбна цяпер падаваць у рэдакцыі Васіля Быкава: “Голад- гаспадар над усім”.
Разлічана на кніжніка- інтэлектуала і на масавага чытача, выдатна наталяючага кніжны голад.

Домнич, В. В. Холокост на Столинщине/ Вячеслав Домнич.- Минск: Минкопринт, 2016.-116 с.
ISBN 978-985-6996-23-1

Автор собрал много исторического и документального материала о зверствах фашистов и их пособников в родном крае – на Столинщине – и выложил в данной книге.
Марчук, Г. В. Цветы провинции: роман/ Г. В. Марчук.- Минск: Современная школа, 2010.- 320 с.
ISBN 978-985-513-866-3

Молодой человек приезжает в родные места, чтобы расследовать причины гибели своей матери. Расследование превращается в нечто гораздо большее. Главный герой заново узнает всех тех, рядом с кем прошли его детские и юношеские годы, встречает свою первую любовь… События его жизни, собственные поступки, история семьи и родного городка предстают перед ним в совершенно другом свете.
Момент истины переворачивает его сознание и заставляет заново осознать все, что происходит вокруг. Когда мы проникаемся пониманием своих самых близких людей, даже ушедших от нас, мы находим и смысл своей жизни – так корни питают дерево и те, кто были до нас, помогают жить нам. Того же от нас ждут те, кто будет после нас.

Зборнік прозы/ У. Глушакоў, А. Крэйдзіч.- Мінск: Беларусь, 2012.- 360 с.
ISBN 978-985-01-0983-5

У кнігу увайшліпразаічныя творы сучасных беларускіх пісьменнікаў Уладзіміра Глушакова і Анатоля Крэйдзіча.
Зборнік прозы разлічаны на шырокае кола чытачоў.

Резанович, А. И. Отшельник: роман/ Анатолий Резанович.- Минск: Издательство Белорусского Экзархата, 2011.- 352 с.
ISBN 978-985-511-314-1

Остросюжетный роман известного белорусского писателя Анатолия Резановича охватывает более полувека жизни простого полесского жителя Степана Лосича. Он стал отшельником не по своей воле. Сверхсекретный груз, который под страхом смерти обязан его стеречь, оказался слишком тяжелой ношей и испытанием его души. Действие в романе разворачивается на фоне исторических событий, происходивших в Беларуси в 1930-1980-е годы.

Кудласевіч, А. А. Пераход: аповесць, апавяданні/ А. А. Кудласевіч.- Мінск: Маст. літ., 2013.- 191 с.
ISBN 978-985-02-1494-2

Проза Анатоля Кудласевіч – гэта цікавае спалучэнне рэальнасці і фантасцікі, тонкага лірызму і псіхалагічнага аналізу. Пісьменніка турбуюць вечныя пытанні быцця, праблема выбару і наканавання.
Апавяданні Анатоля Кудласевіча заінтрыгуюць чытача дынамічным развіццем сюжэта, супярэчлівымі характарамі і нечаканымі развязкамі.


Марчук, Г. Крык на хутары: раманы/ Г. Марчук.- Мінск: Беларус. Энцыкл. імя П. Броўкі, 2013.- 496 с.
ISBN 978-985-11-0714-4

Дылогія “Крык на хутары” і “Прызнанне ў забойстве” прысвечана трагічнаму лесу сям’і палескага хутаранца Змітра Летуна напярэдадні і ў гады Вялікай Айчыннай вайны. Сама назва дылогіі сімвалічная. Гэта крык душы чалавека, крык надзеі і веры.Субат, У. П. Вытокі: нашчадкам у спадчыну/ У. П. Субат.- Мінск: Звязда, 2016.- 288 с.
ISBN 975-985-575-105-3

Журналісцкія шляхі-дарогі – шчодрая крыніца багатых успамінаў, сустрэч, незабыўных уражанняў. Партрэты людзей, характараў, нораваў моцна трымае памяць. Амаль за паўвека творчых вандровак бадай что не засталося куточка Беларусі, дзе не пабываў таленавіты журналіст Уладзімір Субат. На старонках выдання распавядаецца пра цікавыя лесы асоб зямлі беларускай, з якімі ўдалося пагутарыць Уладзіміру Паўлавічу. Кожны з іх дзеліцца самым запаветным, шчыра выказвае свае адносіны да жыццевых ісцін.


Ляшкевіч, І. М. Вас я чакала [Тэкст] : кніга вершаў / Ірына Ляшкевіч. - Мінск : Кнігазбор, 2018. - 122 с.. - (Бібліятэка Саюза беларускіх пісьменнікаў "Кнігарня пісьменніка")
ISBN - 978-985-7207-15-2
Спадарыня Ірына -- паэтка, сябра Саюза беларускіх пісьменнікаў, настаўніца музыкі, кіраўніца ўзорнага дзіцячага фальклорнага аб'яднання "Згадка", краязнаўца, збіральніца і выканаўца старадаўніх палескіх песень.

Вёска Мачуль на Століншчыне стала для аўтаркі і месцам нараджэння, і сталення, і жыцця, і крыніцай натхнення для шматлікіх паэтычных тэкстаў, многія з якіх прысвечаныя апісанню пейзажаў. Дзякуючы вершам яна фіксуе моманты прыгожага, праявы Боскага ў паўсядзённых вясковых выявах і сюжэтах. У побытавых, на першы погляд, сітуацыях, у штодзённых з'явах бачацца глыбіня пачуццяў і повязь лірычнай гераіні з універсумам прыроды, а таксама спробы зазірнуць у "залюстроўе" жыцця. Кніга паэзіі Ірыны Ляшкевіч "Вас я чакала" - гэта шчырая размова з чытачом аб тым, чым поўніцца сучаснае вясковае жыццё жанчыны-творцы. У зборнік увайшлі як новыя вершы, напісаныя за апошнія гады, так і выбранае з першага зборніка паэзіі "Сувой".