ГУК «Столинская районная библиотечная система»

Новые поступления краеведческой литературы


    Разановіч, А. І. Пра што іграе піяніст: аповесці, апавяданні / Анатоль Разановіч. – Мінск: Беларусь, 2019. - 192 с.
    Кніга пачынаецца словамі: “Ён іграў пра каханне. Толькі вось пра якое – былое ці будучае – Андрэй не ведаў. І ведаць нават у гэтыя хвіліны не хацеў.” А іграў пра каханне і да жанчыны, і ў цэлым да жыцця. “Пра што іграе піяніст”, “Падае снег”, “Чаканне жанчыны” і іншыя творы сведчаць пра тое, што пакуль чалавек жыве, пачуццё кахання ў ім пануе над іншымі пачуццямі і эмоцыямі. Гэта і ёсць тое галоўнае, дзякуючы чаму мы, людзі, былі, ёсць і будзем.    Разановіч, А. І. Палын-вада: раман-хроніка. У 3 кн. / Анатоль Разановіч. – Мінск: Беларусь, 2020-2021.
    Першая кніга рамана-хронікi «Палын-вада» пачынаецца з самай вялікай паводкі на Палессі, якая была ў 1979 годзе. Праз сваіх герояў, галоўны з якіх Аляксей Жылеўскi, аўтар паказвае жыццё ў СССР, невынішчальнае жаданне людзей жыць свабодна і шчасліва. Любоў і нянавісць, перамогі і паразы, дабро і зло, беднасць і багацце - пастаянныя спадарожнікі герояў рамана-хронікі «Палын-вада». Клубок заблытаных і трагічных супярэчнасцей толькi пачынае раскручвацца і раскрывацца, паказваючы тое, што павінна быць: не хлебам адзіным жыве чалавек.
   У другой кнізе паказваецца страшэнная аварыя на атамнай электрастанцыі, якая прынесла фізічныя і духоўныя мучэнні людзям, паставіла многіх перад выбарам - заставацца чалавекам ці забыць усе маральныя прынцыпы і жыць толькі для сябе. Гэта нялёгкі выбар, перад якім аказаўся і галоўны герой рамана-хронікі Анатоля Разановіча "Палын-вада" Аляксей Жылеўскі. Ён, як і амаль усе, выбраў дарогу, якая вядзе ў свет дабра, справядлівасці, міра.Трэцяя кніга «Дробны дождж» прысвечана першым гадам жыцця беларусаў ужо на постсавецкай прасторы, іх жаданне і імкненне быць самастойнымі, свабоднымі, багатымі.
 

  Вабішчэвіч, А.М. Вёска Рубель на Століншчыне: гісторыка-краязнаўчы нарыс / Аляксандр Вабішчэвіч. - Брэст: БрДУ, 2021. - 281 с.
     Кніга падрыхтавана ў межах Года малой радзімы і прысвечана гісторыі аднаго з самых буйных сельскіх населеных пунктаў Беларусі - вёскі Рубель Столінскага раёна. Упершыню выкарыстаны шматлікія дакументы з архіваў Беларусі і замежных краін, матэрыялы перыёдыкі, вуснай гісторыі і іншыя крыніцы. Выданне будзе карысным для студэнтаў, выкладчыкаў, настаўнікаў, школьнікаў, работнікаў устаноў культуры, аматараў краязнаўства, генеалогіі, усіх зацікаўленых гісторыка-культурнай спадчынай Берасцейшчыны і Беларусі. 

Иван Николаевич Шило. К 70-летию со дня рождения и 45-летию научной, педагогической и общественной деятельности / сост.: Д.А. Жданко, В.Д. Богачев. – Минск : БГАТУ, 2020. - 184 с.
Настоящее издание посвящено научной, педагогической и общественной деятельности известного белорусского ученого в области механизации сельского хозяйства, доктора технических наук, профессора Ивана Николаевича Шило.
Адресуется научным сотрудникам, преподавателям и студентам сельскохозяйственных вузов, специалистам аграрного профиля и широкого кругу читателей.


 
Некрашевич, В. И. Жизнь моя – маятник, бегущая волна / В.И. Некрашевич. – М. : Де`Либри, 2020. - 690 с.
В книге приведены краткие сведения о его жизни в д. Рухча нашего района, о родословной автора, о детских и юношеских годах в предвоенный, военный (в годы немецкой оккупации) и послевоенный периоды; даётся описание школьных и студенческих лет, трудовой деятельности на Казахской железной дороге, аспирантской жизни; рассказывается о научной деятельности в научно-исследовательских институтах железнодорожного транспорта в течение более 50-ти лет, показана атмосфера, царившая в научной сфере в советский и постсоветский периоды; раскрываются некоторые исторические и общественные явления, активными участниками которых были автор и его научные сотрудники.
 
Вырко, Л. Ф. Гронкі рабіны : выбранае / Ларыса Вырко. - Мінск : Кнігазбор, 2020. - 238 с.
У зборнік выбраных твораў увайшлі вершы і апавяданні, напісаныя ў розныя гады. Тэматычная палітра тэкстаў разнастайная, усе яны прасякнуты павагай і любоўю да людзей, роднага краю і сваёй малой радзімы.
Пазнаёміўшыся з апавяданнямі, змешчанымі ў зборніку, вы пабываеце на малой радзіме аўтара - Касцюкоўшчыне, здзейсніце вандроўку на радзіму народнага паэта Аркадзя Куляшова, на радзіму Уладзіміра Караткевіча. Цікава і цёпла апісвае Ларыса Вырко ўспаміны свайго бацькі аб сустрэчы з Аркадзем Куляшовым, пра свае цудоўныя школьныя гады, сваіх бацькоў, землякоў і родную вёску. Адметна і каштоўна тое, што зборнік змяшчае асабістыя фотаздымкі аўтара розных гадоў.
 
Марчук, Г. В. Первые ландыши : [роман, эссе] / Георгий Марчук ; [перевод с белорусского Е. Полеес]. - Минск : Четыре четверти, 2020. - 150, [1] с.
В новом произведении «Первые ландыши» известного писателя, лауреата Государственной и Национальной премий Республики Беларусь, нашего земляка Георгия Марчука показана жизнь сорокалетнего мужчины, который открыл частную фирму для оказания психологической помощи гражданам в непростое время.
 Главный герой произведения Андрей Дубрава не лишен амбиций и желания разбогатеть. Интересно представлены его сложные любовные отношения с тремя женщинами.
Автор рассуждает о востребованности идей добра и справедливости, любви к ближнему и сострадания, правдиво отражает панораму жизни общества, в котором эгоизм, крайний индивидуализм приводят к потере интереса человека к социальным явлениям. В книгу вошло и эссе, ранее публиковавшееся в периодической печати.
 
Марчук, Г. В. Мокрый снег : роман, каноны, новеллы / Георгий Марчук ; пер. с белорусского В. Чудов. — Минск : Четыре четверти, 2019. — 204 с.
Герои романа «Мокрый снег» — люди разных профессий — актеры, фермер, философ, музыканты. Все они — наши современники, те, кто ищут духовную опору в противоречивом обществе богатых и бедных. Многие находят ее в вере, любви, семье. Автор поднимает вечные проблемы человека, который хочет преодолеть отчаяние, одиночество и угнетение духа. А читателю предоставляется возможность поразмышлять: может ли время влиять на судьбу личности и может ли духовная личность влиять на общество. Адресуется широкому кругу читателей.

 
Ляшкевіч, І. М. Вас я чакала [Тэкст] : кніга вершаў / Ірына Ляшкевіч. - Мінск : Кнігазбор, 2018. - 122 с.. - (Бібліятэка Саюза беларускіх пісьменнікаў "Кнігарня пісьменніка")
Спадарыня Ірына -- паэтка, сябра Саюза беларускіх пісьменнікаў, настаўніца музыкі, кіраўніца ўзорнага дзіцячага фальклорнага аб'яднання "Згадка", краязнаўца, збіральніца і выканаўца старадаўніх палескіх песень.
    Вёска Мачуль на Століншчыне стала для аўтаркі і месцам нараджэння, і сталення, і жыцця, і крыніцай натхнення для шматлікіх паэтычных тэкстаў, многія з якіх прысвечаныя апісанню пейзажаў. Дзякуючы вершам яна фіксуе моманты прыгожага, праявы Боскага ў паўсядзённых вясковых выявах і сюжэтах. У побытавых, на першы погляд, сітуацыях, у штодзённых з'явах бачацца глыбіня пачуццяў і повязь лірычнай гераіні з універсумам прыроды, а таксама спробы зазірнуць у "залюстроўе" жыцця. Кніга паэзіі Ірыны Ляшкевіч "Вас я чакала" - гэта шчырая размова з чытачом аб тым, чым поўніцца сучаснае вясковае жыццё жанчыны-творцы. У зборнік увайшлі як новыя вершы, напісаныя за апошнія гады, так і выбранае з першага зборніка паэзіі "Сувой".
 
Субат, У. П. Вытокі: нашчадкам у спадчыну/ У. П. Субат.- Мінск: Звязда, 2016.- 288 с.

 Журналісцкія шляхі-дарогі – шчодрая крыніца багатых успамінаў, сустрэч, незабыўных уражанняў. Партрэты людзей, характараў, нораваў моцна трымае памяць. Амаль за паўвека творчых вандровак бадай что не засталося куточка Беларусі, дзе не пабываў таленавіты журналіст Уладзімір Субат. На старонках выдання распавядаецца пра цікавыя лесы асоб зямлі беларускай, з якімі ўдалося пагутарыць Уладзіміру Паўлавічу. Кожны з іх дзеліцца самым запаветным, шчыра выказвае свае адносіны да жыццевых ісцін.